Sikkerhedsreglement og betingelser


§ 1 - Mødetid, betaling og aflysning

Mødetiden til et arrangement er altid 10 min. før aftalt tid.
Ved arrangementer indbetales et depositum på kr. 500,- til vores konto. Resten af beløbet betales på selve dagen. Ved udeblivelse eller aflysning mindre end 14 dage før arrangementets start, indrages depositum på kr. 500,-
Aflyser Jetgames.dk (evt. pga. vejrforhold) tilbagebetales det fulde indbetalte beløb, uden ret for kompensation af enhver form.

§ 2 - Alkohol
Jetgames.dk og dennes instruktører forbeholder sig retten til at afvise berusede personer, ligesom instruktørerne kan nægte enkeltpersoner eller hold i at deltage i aktiviteterne, hvis de mener det af sikkerhedsmæssige årsager er uforsvarligt.
Jetgames.dk har nul tolerance hvad angår alkohol når der skal sejles på vandscooter.
Skulle afvisning ske på grund af dette, er der ingen returret.

§ 3 - Sikkerhed
Deltagerne forpligter sig til at iføre sig redningsvest/svømmevest under aktiviteter der foregår på vandet. Disse samt våddragter stilles til rådighed af Jetgames.dk, dog er våddragter ikke et krav. Deltagerne medbringer selv badetøj og håndklæde.
Alle aktiviteter starter på land med en grundig instruktion og vejledning fra vores certificeret instruktør. Denne instruktion og vejledning skal til enhver tid overholdes og efterleves. Sker dette ikke, har Jetgames.dk og dennes instruktør altid retten til at afblæse sejladsen og kalde deltageren ind igen. Skulle dette ske, har deltageren ingen ret til refundering af nogen art.

§ 5 - Ansvar
Ved deltagelse i Jetgames.dk´s arrangementer accepterer kunden, at al brug af udstyr og deltagelse i aktiviteter er på eget ansvar. Ved skader på personer eller ting forsaget af kunden, er det kunden selv som står for eventuelle erstatningskrav, og Jetgames.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig.

Ved skader sket på vandscooter i udlejningsperioden, kan erstatningskravet højst lyde på kr. 3000,- Er skaderne dog sket ved uhensigtsmæssig brug der direkte modstrider instruktionerne fra Jetgames.dk, kan kunden få pålagt sig det fulde ansvar, og erstatningskravet vil lyde på det fulde beløb til udbedringer af skader og værkstedsomkostninger.


Jetgames.dk

 
 

© 2011 jetgames.dk - Telefon 313 313 30 - info@jetgames.dk